Over mij – Muziekdocent

Als muziekdocent is Esli op twee manieren inzetbaar: als privé-docent en als muziekdocent in het reguliere onderwijs.

Privé-docent
Het is mogelijk om les te krijgen van Esli op de volgende instrumenten: melodisch slagwerk (marimba, vibrafoon, xylofoon et cetera), ongestemd slagwerk (drums, kleine trom et cetera), ‘handtrommels’ (djembé en darbuka) en piano. Voor alle instrumenten geldt dat Esli zelf lesmateriaal samenstelt om zo een passende leerlijn te vormen voor elke leerling.
Bij de drum- en/of pianolessen is het echter wel mogelijk om een lesboek te gebruiken in de les: dit zal Esli in overleg met de leerling (en/of ouder/begeleider) bepalen. Er is in de les veel ruimte om eigen voorkeuren aan te geven, waardoor de leerling ruimte krijgt daadwerkelijk te leren wat hij/zij zelf graag wil. Uiteraard zijn er ook (technische) onderdelen die niet onbehandeld kunnen blijven. Deze zullen geïntegreerd worden in de lessen.

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om muziektheoretische lessen te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het conservatorium. Ook hierbij geldt dat in overleg met Esli zal worden bepaald wat het doel is en wat er (in ieder geval) behandeld zal worden.

Regulier onderwijs
In zijn opleiding heeft Esli op alle niveaus in zowel de onder- als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs lesgegeven. Als zelfstandig ondernemer biedt hij zich aan om als (invallend) muziekdocent voor de klas te staan.