Home

Esli Kalkman is 25 jaar en actief als muziekdocent, dirigent, workshopleider en uitvoerend muzikant. Na de Opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam te hebben afgerond (Juli 2017), biedt hij zich nu aan om op verschillende wijzen muziek te doceren. Op deze site kunt u de vier manieren vinden, waarop hij dat doet.

Over mij – Muziekdocent

Als muziekdocent is Esli op twee manieren inzetbaar: als privé-docent en als muziekdocent in het reguliere onderwijs.

Privé-docent
Het is mogelijk om les te krijgen van Esli op de volgende instrumenten: melodisch slagwerk (marimba, vibrafoon, xylofoon et cetera), ongestemd slagwerk (drums, kleine trom et cetera), ‘handtrommels’ (djembé en darbuka) en piano. Voor alle instrumenten geldt dat Esli zelf lesmateriaal samenstelt om zo een passende leerlijn te vormen voor elke leerling.
Bij de drum- en/of pianolessen is het echter wel mogelijk om een lesboek te gebruiken in de les: dit zal Esli in overleg met de leerling (en/of ouder/begeleider) bepalen. Er is in de les veel ruimte om eigen voorkeuren aan te geven, waardoor de leerling ruimte krijgt daadwerkelijk te leren wat hij/zij zelf graag wil. Uiteraard zijn er ook (technische) onderdelen die niet onbehandeld kunnen blijven. Deze zullen geïntegreerd worden in de lessen.

Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om muziektheoretische lessen te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op het conservatorium. Ook hierbij geldt dat in overleg met Esli zal worden bepaald wat het doel is en wat er (in ieder geval) behandeld zal worden.

Regulier onderwijs
In zijn opleiding heeft Esli op alle niveaus in zowel de onder- als de bovenbouw van het voortgezet onderwijs lesgegeven. Als zelfstandig ondernemer biedt hij zich aan om als (invallend) muziekdocent voor de klas te staan.

Over mij – Dirigent

Slagwerkgroepen
Esli is vanaf 1 september 2017 officieel de dirigent van de zogeheten PreBeatz, de jeugdslagwerkgroep van de Koninklijke Amersfoortse MuziekVereniging (KAMV). Naast het dirigeren geeft hij een deel van de leden van de PreBeatz ook les. Om goed te kunnen aansluiten bij de behoeftes van de groep (voorkeur voor stukken en niveau), schrijft Esli zelf muziek. Daarnaast kiest hij bestaande stukken, die goed bij de groep passen.

Koren
Tijdens zijn opleiding heeft Esli ook veel ervaring opgedaan met het dirigeren van koren. Hij heeft met hen verschillende genres behandeld en gezongen: van klassiek tot jazz en pop. Ook in de genres Gospel en Praise heeft Esli veel ervaring met het arrangeren en het meerstemmig zingen.

Over mij – Workshopleider

Esli heeft in de afgelopen vijf jaar veel ervaring opgedaan met het geven van slagwerk-workshops. Deze workshops waren vooral gericht op het bespelen van djembés en darbuka’s. In het bespelen van beide trommels heeft Esli op het conservatorium verschillende lessen gevolgd om het tijdens workshops helder te kunnen uitleggen en voorspelen.

De djembé is een zeer bekend Afrikaans slaginstrument, waar basisritmes op worden gespeeld, die afgewisseld kunnen worden met solo’s/improvisaties and breaks.

De darbuka (zie bovenstaande afbeelding) is echter minder bekend. Deze trommel uit het Midden-Oosten vraagt om een hele andere speelwijze met vaak ingewikkelde maatsoorten en onbekende ritmes: een extra grote uitdaging dus!

Verder geeft Esli ook bodypercussie-workshops. Bodypercussie is ook wat minder bekend, maar het gebruiken van het lichaam als een instrument biedt veel mogelijkheden. Ook hierbij geldt de mogelijkheid om een basisritme te maken met ruimte voor solo- en improvisatiemomenten en breaks et cetera.

Bodypercussie is daarom, net als djembé en darbuka, zeer geschikt voor alle leeftijden!

Over mij – Uitvoerend Muzikant

In zijn leven heeft Esli eigenlijk voortdurend opgetreden: in een gezinscombo, (gelegenheids)bands, als begeleidend marimbist, drummer of pianist en als solist (voornamelijk op marimba). Ook als zelfstandig ondernemer wilt hij zich op deze manier blijven aanbieden. In kerken of op andere gelegenheden, begeleidend, als solist of in een band, Esli is bereid om mee te spelen.

Zie ‘contact’ voor zijn mailadres.